voor kinderen jongeren en jongvolwassenen 

Coaching vanuit het positief psychologische perspectief

Ontwikkel je talenten !                                  Versterk je mentale veerkracht !
 

Auticoach

Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening  die de nadruk  legt op het vergroten van het welzijn en  het verbeteren van zijn/haar prestaties. Coaching is gericht op het versterken of ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Auticoaching richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een normale- tot hoogbegaafdheid

Afhankelijk van de hulpvraag en de ondersteuningsnoden kan een  auticoaching helpen bij:

  • verwerking van diagnose
  • inzicht krijgen in eigen functioneren
  • autonomie versterken
  • omgaan met conflicten
  • leren plannen en organiseren
  • bevorderen van communicatie en sociale vaardigheden
  • beter omgaan met angsten

auticoach