voor kinderen jongeren en jongvolwassenen 

Coaching vanuit het positief psychologische perspectief

Ontwikkel je talenten !                                  Versterk je mentale veerkracht !
 

Personal Coaching

 Soms kan het even niet mee zitten.... 

Je problemen steeds weer opnieuw analyseren helpt je vaak niet vooruit. Soms heb je een duwtje in de rug nodig. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Als uitgangspunt richten we ons op jouw mogelijkheden, vaardigheden, talenten, waarden, krachten en interesses.

In ieder van ons bevinden zich positieve krachten en talenten. Samen zullen we ze ontdekken en versterken om zo nog krachtiger in het leven te staan.