voor kinderen jongeren en jongvolwassenen 

Coaching vanuit het positief psychologische perspectief

Ontwikkel je talenten !                                  Versterk je mentale veerkracht !
 

Positieve Psychologie

Positieve psychologie is een nieuwe, snel groeiende stroming binnen de reguliere psychologie, die zich richt op de veerkracht, de vitaliteit en het optimaal functioneren van mensen.
Coachen vanuit positief psychologisch perspectief is een persoonsgerichte benadering die werkt vanuit het perspectief van de persoon zelf, vanuit diens talenten, krachten, intenties en waarden en richt zich op het bevorderen van het emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden.

 Een persoonsgerichte benadering heeft niet alleen oog voor het optimaal functioneren van de persoon maar ook voor eventuele klachten. Zonder effectief om te gaan met negatieve ervaringen is optimaal functioneren onmogelijk