voor kinderen jongeren en jongvolwassenen 

Coaching vanuit het positief psychologische perspectief

Ontwikkel je talenten !                                  Versterk je mentale veerkracht !
 

Begeleiding beroepskeuze en studiekeuze

Beroepskeuze en studiekeuze kan als moeilijk ervaren worden.  Dit kan leiden tot heel wat twijfels en onzekerheid.

Wat wil je eigenlijk ? Wat zijn je talenten en je krachten ? Waar haal je energie uit ? Wat maakt je blij ? Wat zijn je waarden ?

Samen komen we erachter ...