Coaching vanuit het positief psychologische perspectief

Ontwikkel je talenten !                                   Versterk je mentale veerkracht !

voor kinderen jongeren en jongvolwassenen 

Begeleiding beroepskeuze en studiekeuze

Beroepskeuze en studiekeuze kan als moeilijk ervaren worden. Dit kan leiden tot heel wat twijfels en onzekerheid.

Wat wil je eigenlijk ? Wat zijn je talenten en je krachten ? Waar haal je energie uit ? Wat maakt je blij ? Wat zijn je waarden ?

Samen komen we erachter ...